Τα μωσαϊκά – Ψηφιδωτά

Τα μωσαϊκά είναι σύνολο από πέτρες, (ψηφίδες) ανακατεμένες μεταξύ τους με μαρμαρόσκονη, τσιμέντο και νερό.

Όταν οι πέτρες είναι τοποθετημένες με σχέδιο τότε δημιουργούνται τα ψηφιδωτά. Όταν είναι ακανόνιστου σχήματος,(τυχαία τοποθετημένα) τότε δημιουργούνται τα μωσαϊκά. Από την προέλευση της ψηφίδας που χρησιμοποιείται παίρνει και την ονομασία το κάθε μωσαϊκό. (Σκυριανό, Τηνιακό,κτλ.)

Ήθελα να τονίσω ότι τα μωσαϊκά με σχέδια (κυρίως σε παλιά αρχοντικά) δεν πρέπει να καταργούνται,γιατί απλούστατα δεν ξαναφτιάχνονται. Είναι μια τέχνη που δυστυχώς χάθηκε.

Στο εξωτερικό, και ειδικά στην Ιταλία έχουν ξαναγίνει της μόδας.Στην Ελλάδα κατασκευάζονται έτοιμα σε καλούπια τετράγωνα,τοποθετούνται χωρίς αρμούς, τρίβονται και γυαλίζονται.Στην σημερινή εποχή που όλα καταργούνται τόσο εύκολα, (στον βωμό του συμφέροντος), κάποια πράγματα δεν κρίνονται με γνώμονα το κόστος.

Leave a Reply